Rörinspektion Stockholm

Rörinspektion

En professionell kamerakontroll av avloppsrören är avgörande för utvärderingen av ett rörsystem. Det fungerar som grund för eventuella rengörings-, renoverings- eller reparationskoncept.

Utrustad med den senaste tekniken är det möjligt för oss att utföra TV-inspektioner från OPTI samt undersöka grenade rörledningsnät och driva rörsektioner på upp till 140 meter .

Med avloppskontrollen får du en inspelning på en databärare så att du kan planera ytterligare nödvändiga steg för ditt dräneringssystem samt en fotografisk dokumentation av de upptäckta defekterna, som lagras i en underhållsrapport.

Inventilen

I många fall finns det inga fler planeringsdokument för dräneringssystemet för fastigheter eller befintliga planeringsdokument motsvarar inte längre verkligheten. När en första inspektion av fastigheten visar att planerna är ofullständiga eller föråldrade, bör mätning och kartläggning av markledningar och axelkonstruktioner genomföras som en del av inspektionen.

LÄCKTEST

Ett läcktest används för att bestämma avloppsrörens täthet. Rörsystemet måste vara tätt för att förhindra att jord och grundvatten förorenas genom att undgå smutsigt vatten och för att skydda vår miljö. Genomträngning av rent vatten i defekta rörsystem skapar också onödiga avloppsreningskostnader som skattebetalaren måste bära i slutändan.

ÅTERFLÖDESSKYDD
Återflöde av avloppsvatten till byggnaden sker alltid när avloppsvattnet inte kan dras ut optimalt i det offentliga avloppssystemet. När manöverkapaciteten överskrids flyter den tillbaka in i byggnaden.

För att förhindra detta måste dräneringsobjekt källaravlopp, toaletter, duschar, sänkor etc. skyddas under flödesnivån. Inte bara kraftiga regnhändelser, utan också tvärsnittsnedskärningar orsakade av avlagringar eller blockeringar i avloppssystemet samt rörbrott eller pumpfel i det offentliga avloppssystemet eller översvämningar gör att avloppsvatten inte längre kan rinna bort så snabbt som nödvändigt och därmed återflöde in i byggnaden.

Fara: avlopp som innehåller avföring kan tränga in i källaren! Skador på dina möbler, dämpat murverk och fundament samt hälsorisk för människor på grund av infektionsrisken är bara några av konsekvenserna av bakvatten. I alla fall, förutom materialskadorna, kan du förvänta dig en enorm mängd rengöring.

Rörex är där för dig när det gäller installation, service och underhåll av backflödesskyddssystem. Vi står till ditt förfogande med vår tjänst för källavlopp med återflödesfälla och automatiskt motflödesskydd samt för lyftsystem .

RENOVERING AV RÖR

Renovering av rör och avloppsrenovering
Avloppsvatsledningar utsätts för naturligt förfall; över tid kan skador och läckage i avloppsröret uppstå, vilket kan orsaka miljöskador på grund av sippande avlopp som innehåller avlopp och skada på föremålet tvättade källare, fuktiga väggar, etc.

I detta fall måste det drabbade avloppsröret, avloppet eller manhålen renoveras.

Spara kostnader med effektiva och moderna renoveringsmetoder
Rörex förlitar sig på de modernaste processerna för renovering av rör. För dig innebär detta att arbetet utförs effektivt och effektivt och att kostnaderna för användning kan hållas så låga som möjligt.

I många fall är grävningsfri rehabilitering möjlig. Den så kallade inrörs-processen innebär att röret som ska renoveras inte behöver exponeras, men den befintliga åtkomsten används. Detta innebär att din byggnad eller trädgård förblir intakt och det finns inga restaureringskostnader. Nästan alla typer av skador kan repareras med inrörs-metoden, som kan användas både över korta avstånd kort liner eller punktliner och långa sträckor. Renovering med inrörs-metoden är möjlig i nästan alla områden, så att rör med en diameter på DN 50, krökningar, grenar och nedrör kan renoveras.

Förutom inrörsrprocessen finns det andra processer, till exempel spray-systemet, som också använder befintlig åtkomst och därför är en kostnadseffektiv och långvarig lösning för ditt avloppssystem!

Rörrenoveringsprocess

Inte varje skada är densamma. Våra certifierade specialistföretag samarbetar med dig för att skapa rätt renoveringskoncept för dig.

Först måste rörets tillstånd, inklusive skadorna som ska repareras, dokumenteras med hjälp av en TV-undersökning. Om det behövs rören måste rengöras för att ta bort eventuella avlagringar, rotinväxt eller andra främmande föremål. Lämpligt förfarande för renovering bestäms sedan och du kommer att få ett erbjudande från våra specialföretag. Så snart du har gjort beställningen kommer renoveringen att utföras av vår utbildade specialistpersonal. I slutet av renoveringen dokumenteras de renoverade rörens tillstånd igen med en kamerainspektion. Vid behov kan ett läcktest enligt LR 50 också utföras för att bevisa att de renoverade rören är täta.

Fördelarna med inneslutande rör:
-Avancerade processer kostnadseffektivt
-Kort konstruktionstid
-Ingen öppning av väggar, ingen grävning eller golvarbete
-Inga dyra restaureringskostnader för trädgårdar eller byggnader
-Lång livslängd för de renoverade rören
-Certifiering från det tyska institutet för byggteknik

Låt våra experter ge dig råd och göra dig till ett icke-bindande erbjudande, vi försäkrar dig om en snabb behandling av din förfrågan i förväg.

Facebook
Twitter
Pinterest
Reddit
Shape